Oproep: Palen gezocht!

In Nederland zijn talloze kilometers kademuur en honderden sluizen en bruggen van voor 1960 gefundeerd op houten palen met een gezamenlijke vervangingswaarde van vele miljarden euro’s. In tegendeel tot wat men vroeger dacht, zijn deze palen onderhevig aan bacteriële aantasting onder water. De draagkracht neemt hierdoor met de tijd af.

Cover foto voor Houten PaalfunderingenOp dit moment zijn voorspellingen over de levensduur van houten funderingspalen voornamelijk gebaseerd op aannames. Nebest wil het mogelijk maken om betere voorspellingen te doen over de resterende levensduur op basis van een meting in de paalkop. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd naar het verloop van de bacteriële aantasting van houten funderingspalen (van paalkop tot paalpunt) en het effect daarvan op de draagkracht en het geotechnische draagvermogen van de palen. Voorts wordt onderzocht of een verklaring kan worden gevonden waar het probleem in de fundering zich voornamelijk voordoet (het balkhout, de paalkop, de paalschacht of de paalpunt).

Dit door het Ministerie van EZ gesubsidieerde onderzoek is inmiddels in volle gang. In Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen, Maassluis, Utrecht en Dordrecht zijn al circa 200 palen dubbel bemonsterd en geanalyseerd. Voor een betrouwbaar beeld is dit echter onvoldoende, vandaar deze oproep!

  • Gaat u de huidige toestand van een kade bepalen? Dan is het van belang in de kop van de paal en op een zo laag mogelijk punt monsters te nemen.
  • Gaat u een kade slopen? Dan is het van belang palen te trekken en te laten onderzoeken hoe de aantasting in de paal verloopt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Mark Lodema via Mark.Lodema@Nebest.nl of 06 208 670 73.