Herziening belasting door boomwortels

Paragraaf 4.2.4 “Belasting door boomwortels” van het SBRCURnet-handboek Binnenstedelijke Kademuren is herzien. Op basis van nieuwe inzichten en ervaringen heeft de werkgroep “Ontwerp en uitvoering” een herziene versie opgesteld, die leidt tot een meer economischer aanpak en resultaat van de belasting door boomwortels. U kunt het erratum op de website van SBRCURnet downloaden, de online versie van het handboek is reeds geactualiseerd.

Over het handboek

Deze publicatie:

  • biedt een duidelijk handvat voor inspectie, beheer en onderhoud;
  • geeft een overzicht van de ontwikkeling van stedelijke kademuren in de loop der tijd;
  • beschrijft de hoofdvormen in Nederland;
  • beschrijft de stappen voor het beoordelen van bestaande kademuren op aanpassing, vernieuwing of handhaving.

Hierbij komen de geschiedenis van het gebruik, inspectie, omgeving, milieu en de technische randvoorwaarden aan bod.

» Klik hier voor meer informatie over het handboek