Download: Generieke beheerstabel binnenstedelijke kademuren

Generieke beheerstabel binnenstedelijke kadeconstructies-page-001_smallInspecties en advisering zijn van groot belang voor beheer en onderhoud van binnenstedelijke kademuren. Om toe te werken naar een uniforme benadering en als hulp bij het opzetten van een beheerssysteem voor binnenstedelijke kademuren, stelde de BiKA werkgroep ‘Vaststellen reststerkte en risicobenadering’ een Generieke beheerstabel op.

De Generieke beheerstabel is een hulpmiddel om te inventariseren welke gegevens al bekend zijn, dan wel verzameld moeten worden, voor een goede inspectie van binnenstedelijke kademuren en vaststelling van de reststerkte. De tabel kan de beschikbare areaalinformatie die onder het beheer van de desbetreffende gemeente valt inzichtelijk maken. Bovendien kan hieruit de prioriteit van aan te pakken kademuren worden bepaald. De tabel levert input voor de volgende fase, namelijk het waarderen en analyseren van informatie, het plannen van beheer en onderhoud en het maken van toetsberekeningen.

Klik hier om de tabel in Excel te downloaden:  Generieke beheerstabel binnenstedelijke kademuren

De tabel is tot stand gekomen door samenvoeging van de kennis en ervaring van gemeente Dordrecht en Rotterdam.