BiKa bijeenkomst op 5 oktober in Groningen

Willen we de vele binnenstedelijke kademuren in Nederland veilig houden, dan hebben we elkaar hard nodig. Daarom organiseert BiKa op 5 oktober weer een platformbijeenkomst. We zijn te gast in Groningen.

Tijdens deze boeiende middag worden alle presentaties gegeven door bedrijven uit de regio. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze met nieuwe technieken antwoorden geven op vragen die beheerders van kademuren al eeuwenlang bezighouden. Deze technieken geven meer inzicht in de staat en het gedrag van kademuren en helpen beheerders bij het maken van de juiste keuzes voor onderhoud en/of herstel. De slogan ‘er gaat niets boven Groningen’ krijgt na deze middag voor u een extra betekenis!

Naast een aantal presentaties nemen we u letterlijk mee aan boord om er in de praktijk kennis van te nemen. Mis deze excursie niet!

Hier treft u het volledige programma. Aanmelden kan via deze link.

Graag tot ziens op 5 oktober!

 

 

Herziening belasting door boomwortels

Paragraaf 4.2.4 “Belasting door boomwortels” van het SBRCURnet-handboek Binnenstedelijke Kademuren is herzien. Op basis van nieuwe inzichten en ervaringen heeft de werkgroep “Ontwerp en uitvoering” een herziene versie opgesteld, die leidt tot een meer economischer aanpak en resultaat van de belasting door boomwortels. U kunt het erratum op de website van SBRCURnet downloaden, de online versie van het handboek is reeds geactualiseerd.

Over het handboek

Deze publicatie:

  • biedt een duidelijk handvat voor inspectie, beheer en onderhoud;
  • geeft een overzicht van de ontwikkeling van stedelijke kademuren in de loop der tijd;
  • beschrijft de hoofdvormen in Nederland;
  • beschrijft de stappen voor het beoordelen van bestaande kademuren op aanpassing, vernieuwing of handhaving.

Hierbij komen de geschiedenis van het gebruik, inspectie, omgeving, milieu en de technische randvoorwaarden aan bod.

» Klik hier voor meer informatie over het handboek

Van onbetrouwbare naar betrouwbare kademuren

“Tenzij er recent ergens in het land een kade is bezweken, twijfelen bewoners van historische binnensteden zelden aan de standzekerheid van binnenstedelijke kademuren. De kade staat er al minstens een eeuw en zal dat de komende eeuw zeker ook nog blijven doen. Toch kunnen we vaak van tevoren zien aankomen dat ook een kade bezwijkt.”

Recentelijk publiceerde Land+Water een artikel over binnenstedelijke kademuren en veiligheid, geschreven door Dirk Enzlin (projectleider bij Ingenieursbureau Rotterdam) en Hans Hilgers (sr. projectingenieur bij Ingenieursbureau Drechtsteden).

Goed meten, monitoren en toetsen is van groot belang om de risico’s rondom binnenstedelijke kademuren te beheersen. Enkele hulpmiddelen kunnen daarbij als leidraad gebruikt worden, schrijven Enzlin en Hilgers. Zo komt het Handboek Binnenstedelijke kademuren aan de orde, evenals de Generieke beheerstabel, die houvast biedt bij het verzamelen van beheersinformatie. De tabel werd ontwikkeld door de werkgroep Vaststellen reststerkte en risicobenadering, geïnitieerd vanuit Platform Binnenstedelijke Kademuren.

Het volledige artikel kunt u hier downloaden in pdf:
D. Enzlin & H. Hilgers (2016). Van onbetrouwbare naar betrouwbare kademuren. Land+Water nr. 12, december 2016.

Oproep: Palen gezocht!

In Nederland zijn talloze kilometers kademuur en honderden sluizen en bruggen van voor 1960 gefundeerd op houten palen met een gezamenlijke vervangingswaarde van vele miljarden euro’s. In tegendeel tot wat men vroeger dacht, zijn deze palen onderhevig aan bacteriële aantasting onder water. De draagkracht neemt hierdoor met de tijd af.

Cover foto voor Houten PaalfunderingenOp dit moment zijn voorspellingen over de levensduur van houten funderingspalen voornamelijk gebaseerd op aannames. Nebest wil het mogelijk maken om betere voorspellingen te doen over de resterende levensduur op basis van een meting in de paalkop. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd naar het verloop van de bacteriële aantasting van houten funderingspalen (van paalkop tot paalpunt) en het effect daarvan op de draagkracht en het geotechnische draagvermogen van de palen. Voorts wordt onderzocht of een verklaring kan worden gevonden waar het probleem in de fundering zich voornamelijk voordoet (het balkhout, de paalkop, de paalschacht of de paalpunt).

Dit door het Ministerie van EZ gesubsidieerde onderzoek is inmiddels in volle gang. In Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen, Maassluis, Utrecht en Dordrecht zijn al circa 200 palen dubbel bemonsterd en geanalyseerd. Voor een betrouwbaar beeld is dit echter onvoldoende, vandaar deze oproep!

  • Gaat u de huidige toestand van een kade bepalen? Dan is het van belang in de kop van de paal en op een zo laag mogelijk punt monsters te nemen.
  • Gaat u een kade slopen? Dan is het van belang palen te trekken en te laten onderzoeken hoe de aantasting in de paal verloopt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Mark Lodema via Mark.Lodema@Nebest.nl of 06 208 670 73.

Download: Generieke beheerstabel binnenstedelijke kademuren

Generieke beheerstabel binnenstedelijke kadeconstructies-page-001_smallInspecties en advisering zijn van groot belang voor beheer en onderhoud van binnenstedelijke kademuren. Om toe te werken naar een uniforme benadering en als hulp bij het opzetten van een beheerssysteem voor binnenstedelijke kademuren, stelde de BiKA werkgroep ‘Vaststellen reststerkte en risicobenadering’ een Generieke beheerstabel op.

De Generieke beheerstabel is een hulpmiddel om te inventariseren welke gegevens al bekend zijn, dan wel verzameld moeten worden, voor een goede inspectie van binnenstedelijke kademuren en vaststelling van de reststerkte. De tabel kan de beschikbare areaalinformatie die onder het beheer van de desbetreffende gemeente valt inzichtelijk maken. Bovendien kan hieruit de prioriteit van aan te pakken kademuren worden bepaald. De tabel levert input voor de volgende fase, namelijk het waarderen en analyseren van informatie, het plannen van beheer en onderhoud en het maken van toetsberekeningen.

Klik hier om de tabel in Excel te downloaden:  Generieke beheerstabel binnenstedelijke kademuren

De tabel is tot stand gekomen door samenvoeging van de kennis en ervaring van gemeente Dordrecht en Rotterdam.

 

Kom 27 oktober kennis delen over planten en bomen

Waar loopt u als kadebeheerder tegenaan bij de omgang met flora en fauna? De flora- en faunawetgeving geeft regels en het Handboek Binnenstedelijke kademuren geeft handvatten. Maar hoe werkt dit uit in de praktijk? Op 27 oktober nodigt de gemeente Amersfoort platformleden én andere belangstellenden van harte uit om met eigen ogen te zien hoe de Keistad met deze vragen omspringt. Na een aantal boeiende verhalen kunt u letterlijk mee aan boord om een kijkje te nemen in de binnenwateren van de Keistad.

Kijk voor meer informatie op de website van SBRCURnet.

bika2_amersfoort_web

Kademuren en assetmanagement

Wie kent ze niet, de muren op de grens van land en water, veelal gefotografeerd tijdens een rondvaart over de gracht. In ons waterrijke land zijn kademuren waardevolle assets die toebehoren aan veel van onze gemeenten. Over de waarden die we toekennen aan onze kademuren verschillen de meningen per gemeente.

Lees meer

Blog: Hoe repareer je onder water de houten paalfundering van kademuren?

Door Henk Borgmeier, adviseur riolering en waterwerken gemeente Zwolle

De kademuren in Zwolle zien er op het oog goed uit. Maar onder water gebeurt iets dat deze situatie danig kan laten veranderen. De houten fundering onder de muren neemt duidelijk in kwaliteit af. Onze gewenste oplossing: niet vervangen, maar repareren. Maar hoe pak je dat zo optimaal mogelijk aan?

Sommige experts zijn van mening dat de Zwolse kademuren met houten paalfundering hoe dan ook vervangen moeten worden. Met de beschikbare rekenmodellen zou niet kunnen worden aangetoond dat de constructie nog veilig is. Maar klopt dat wel?

Lees meer

Blog: Zijn kademuren nog wel te vervangen in de historische binnenstad?

Blog: Zijn kademuren nog wel te vervangen in de historische binnenstad?

Door Marc Bruchner, gemeente AMarcBruchner-GemeenteAmsterdammsterdam

Het proces van onderzoek tot aan vervanging van een kademuur in de binnenstad vergt veel tijd en geduld. Is de kademuur aan vervanging toe, hoe lang kan het object nog (veilig) mee, wanneer komt het moment dat we besluiten om tot vervanging over te gaan? Allemaal vragen die we moeten beantwoorden voordat we tot uitvoering overgaan. Of toch niet? Welke procedures, omgevingsinvloeden en constructieve veiligheid zijn van invloed op het moment van uitvoering? Lees meer

Bomen vragen omgekeerde aanpak bij herstel historische kademuren

“Een dergelijke constructie, een omgekeerde L-wand op palen over een bestaande kademuur heen, is heel ongebruikelijk. Dat zie je nergens in Nederland.”

Lees het volledige artikel op de website van Cobouw.

Meer weten? De ledenbijeenkomst op 4 juni gaat dieper in op dit onderwerp en bezoekt tijdens een excursie de kademuur.