Van onbetrouwbare naar betrouwbare kademuren

“Tenzij er recent ergens in het land een kade is bezweken, twijfelen bewoners van historische binnensteden zelden aan de standzekerheid van binnenstedelijke kademuren. De kade staat er al minstens een eeuw en zal dat de komende eeuw zeker ook nog blijven doen. Toch kunnen we vaak van tevoren zien aankomen dat ook een kade bezwijkt.”

Recentelijk publiceerde Land+Water een artikel over binnenstedelijke kademuren en veiligheid, geschreven door Dirk Enzlin (projectleider bij Ingenieursbureau Rotterdam) en Hans Hilgers (sr. projectingenieur bij Ingenieursbureau Drechtsteden).

Goed meten, monitoren en toetsen is van groot belang om de risico’s rondom binnenstedelijke kademuren te beheersen. Enkele hulpmiddelen kunnen daarbij als leidraad gebruikt worden, schrijven Enzlin en Hilgers. Zo komt het Handboek Binnenstedelijke kademuren aan de orde, evenals de Generieke beheerstabel, die houvast biedt bij het verzamelen van beheersinformatie. De tabel werd ontwikkeld door de werkgroep Vaststellen reststerkte en risicobenadering, geïnitieerd vanuit Platform Binnenstedelijke Kademuren.

Het volledige artikel kunt u hier downloaden in pdf:
D. Enzlin & H. Hilgers (2016). Van onbetrouwbare naar betrouwbare kademuren. Land+Water nr. 12, december 2016.