Blog: Hoe repareer je onder water de houten paalfundering van kademuren?

Door Henk Borgmeier, adviseur riolering en waterwerken gemeente Zwolle

De kademuren in Zwolle zien er op het oog goed uit. Maar onder water gebeurt iets dat deze situatie danig kan laten veranderen. De houten fundering onder de muren neemt duidelijk in kwaliteit af. Onze gewenste oplossing: niet vervangen, maar repareren. Maar hoe pak je dat zo optimaal mogelijk aan?

Sommige experts zijn van mening dat de Zwolse kademuren met houten paalfundering hoe dan ook vervangen moeten worden. Met de beschikbare rekenmodellen zou niet kunnen worden aangetoond dat de constructie nog veilig is. Maar klopt dat wel?

Lees meer