Start Platform BiKa op 22 mei – komt u ook?

Het Platform BiKa gaat officieel van start op 22 mei a.s. Bent u werkzaam bij gemeenten en verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van kademuren, of bent u als ingenieur of aannemer hierbij betrokken, dan raden wij u zeker aan te komen. Maar het platform en deze bijeenkomst zijn zeer zeker ook interessant voor andere geïnteresseerden.

Deze 1e bijeenkomst staat uiteraard in het teken van kennismaken. Daarnaast willen we leren van opgedane ervaringen. Dus loopt u nu al tegen problemen aan of heeft u een ervaring die u wilt delen? Laat het ons weten, mail naar platformbika@sbrcurnet.nl. Samen willen we voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Door regelmatig bijeen te komen werken we aan een hecht netwerk van betrokken deskundigen op het terrein van binnenstedelijke kademuren. Ook kunnen we witte vlekken in de huidige kennis inventariseren, en met slagvaardige groepen aan de gang gaan om oplossingen te ontwikkelen.

Ga voor het programma en om u aan te melden naar de website van SBRCURnet

Kernteam van start

Om het Platform BiKa aan te jagen is het Kernteam Platform BiKa opgericht. Op 23 april a.s. komt dit Kernteam voor het eerst bij elkaar, onder andere om de agenda voor de 1e platformbijeenkomst van 22 mei voor te bereiden.